SCADA sistemi

Za daljinski monitoring i kontrolu vaših postrojenja u realnom vremenu.

Motorola SCADA sistemi obezbeđuju visoko pouzdanu komunikaciju i kontrolu za povećanje produktivnosti i efikasnosti. Naš modular ACE3600 RTU, kao i sledeća generacija MOSCAD RTU se susreće sa Vašim rastućim potrebama.

SCADA - ACE3600 Remote Terminal Unit (RTU)

Ova modularna platforma sa prilagodljivim komunikacionim opcijama je idealna za novi SCADA sistem ili za dodatak postojećim MOSCAD sistemima.

ACE3600 RTU kombinuje lokalno procesiranje PLC-a sa superiornim komunikacijama RTU-a za all-in-one jedinicu visokih performansi. Dozvoljava laku integraciju više PLC-a, RTU-a i inteligentnih elektronskih uredjaja (IED).

Moćan procesor kombinovan sa adaptibilnim input/output modulima dozvoljava upotrebu RTU-a u najzahtevnijim SCADA aplikacijama, uključujući one u:

  • Električnim postrojenjima
  • Nafti i gasu
  • Vodama i otpadnim vodama
  • Siren/PA


Ovaj modularni RTU može biti višestrukim, simultano operativnim komunikacionim portovima u velikom rasponu industrijskih protokola. Komunikacione performanse su specijalno dizanirane da podrže sigurnu komunikaciju preko raznovrsnih mreža.


SCADA - MOSCAD-M Remote Terminal Jedinica

Ovaj kompaktni RTU ima fiksne digitalne i analogne I/O i idealan je za SCADA sisteme koji zahtevaju malu potrošnju energije.

MOSCAD-M RTU je najmanji član Motorola porodice RTUa. Donosi fiksnu konfiguraciju analognih i digitalnih inputa i autputa. MOSCAD-M je sposoban za komunikaciju u mreži sa MOSCAD i ACE3600 RTUom. Iako mali po veličini MOSCAD-M ima dovoljno snage da zadovolji širok spektar potreba SCADA aplikacija.

MOSCAD-M je kompaktne veličine i niske potrošnje energije što ga čini idealnim za spoljne lokacije sa solarnim i abterijskim napajanjem.