FiberinMotion

FiberinMotion ™ ispopručuje bežičnu širokopojasnu mrežu za vozila, vozove i brodove u pokretu. RADWIN-ov FiberinMotion isporučuje nenadmašnu propusnost do 100 Mbps i šireg područja pokrivenosti.

FiberinMotion rešenje uključuje moćne bazne stanice (HBS) što garantuje širokopojasno povezivanje sa visokim kapacitetom mobilnih jedinica (HMU) montiranih na vozila u pokretu. Takođe je zagarantovana potpuna isporuka, osiguravajući kontinuitet usluga pri brzinama do 200 km/h.

FiberinMotion primenjuje se za sledeće svrhe:
CCTV u realnom vremenu i internet pristup za putnike (železnica i metro, trajekti, autobusi)

  • Video i povezanost podataka između off - shore naftnih platformi i brodova
  • Periferna sigurnost - video prenos na i sa patrolnih vozila
  • Daljinski nadzor i upravljanje teškim mašinama sa i bez posade (rudnici, luke)

Highlights

  • Veliki kapacitet - do 100 Mbps po baznoj stanici/mobilna jedinica
  • Pokrivenost velikog dometa - do 10 km između baznih stanica
  • Rad na brzinama do 200 km/h
  • Uplink / downlink asimetričnog prometa
  • Niska i konstantna latencija
  • Laka isporuka