TankOmat - Orpakov sistem automatizacije rezervoara

Orpakov sistem automatizacije rezervoara (Tank Automation System (TankOmat)) pruža naftnim kompanijama, komercijalnim voznim parkovima, i operaterima bolju i jeftiniju kontrolu zaliha goriva u više rezervoara i na različitim lokacijama.

Prednosti TankOmat-a su:

 • Zatvara lanac snabdevanja. Sistem automatski detektuje i upozorava na manjak goriva, pravi porudžbinu za isporuku goriva, prati isporuku te porudžbine, kontroliše količinu, kao i kvalitet goriva koje je isporučeno određenom rezervoaru,
 • Omogućava planiranje unapred i da predviđanje potrebne isporuke na osnovu prethodnih podataka, pojednostavljujući planiranje za optimalnu cenu i količine,
 • Automatsko podešavanje i poravnanje omogućava precizno praćenje zaliha goriva, a smanjuje gubitke,
 • Detekcija neovlašćenog punjenja rezervoara na stanicama (kao što je švercovano ili gorivo lošeg kvaliteta) je veoma važna za naftne kompanije. Kvalitet goriva se prati uz pomoć opcione sonde,
 • Detekcija curenja sprečava gubitke i kontaminaciju okruženja, što je obavezno u većini zemalja,
 • Daljinske mogućnost/opcije – su uvek pod kontrolom uz pomoć standardnog PC-ja, sa Internet pretraživačem, i prijave možete da pratite i upravljate rezervoarima,
 • Alarmi se šalju putem tekstualnih poruka ili email-om do određenog osoblja.

Implementacija:

Sistem može da se instalira kao glavni kontroler stanice, koji kontroliše sve uređaje na ostrvima (pumpe, rezervoare, transakcije...), ili mogu da se dodaju postojećim kontrolerima ostrva.

Sistem se sastoji od tri hardverska i softverska nivoa:

 • Sonde za određivanje nivoa goriva u rezervoaru – Orpak nudi napredne, moderne sonde koje su instalirane u svaki rezervoar. Sonde sakupljaju podatke o nivou goriva, vode i temperature i prenosi ih do kontrolera stanice. Ovaj sistem takođe podržava druge sonde, sa ili bez merača nivoa goriva u rezervoaru (TLG). Svi ostali merači nivoa goriva su takođe podržani,
 • Kontroler stanične sonde – Automatizacija rezervoara ili kompletna automatizacija stanica, zasnovana na Orpak SiteOmat softveru, je dostupna ili na zaštićenoj platformi (Orpak Controller Unit - OrCU), koja se postavlja na zid ili na standardni PC,
 • Centrala - aplikacija za upravljanje – Orpakov softver za upravljanje gorivom (Fuel Management Software (FMS)) za kontrolu i alarmiranje rezervoara i stanica.

Alarmi Sistema:

 • Nivo goriva – Nizak, Veoma nizak, Visok, Veoma visok,
 • Gustina goriva,
 • Temperatura goriva – Visoka,
 • Nivo vode – Visok, Veoma visok,
 • Isporuke,
 • Neočekivani pad,
 • Detekcija curenja,
 • Senzori.

Primeri ekrana sa statusom FMS rezervoara: