SiteOmat - Sistem za automatizaciju stanice

SiteOmat je Orpakovo rešenje za maloprodajne benzinske stanice kao i za benzinske stanice u vlasništvu preduzeća. Ovaj isplativi sistem upravlja prodajom svih proizvoda koji se nalaze na ostrvu i predstavlja kompletno rešenje za automatizaciju stanice, sa ili bez POS-a/mesta prodaje. Orpak nudi proizvode za automatizaciju zasnovane na PC tehnologiji kao i jednostavne i otporne proizvode koji se postavljaju na ostvima benzinskih stanica. SiteOmat uključuje daljinske i onlajn mogućnosti i povezan je sa sistemom naplate i sa sistemima trećih lica, kao što su EPR i računovodstvo.

SiteOmat Gold je Orpakovo kompletno rešenje za vozne parkove i benzinske stanice u vlasništvu preduzeća. SiteOmat je takođe povezan sa Orpak SystOr-om za podršku upravljanja prodavnicama (POS, BOS i HOS). Povezan sa Meračem nivoa goriva u rezevoaru (TLG), sa Orpakovim FuelOmat Gold-om (za točenje goriva zasnovanom na identifikaciji vozila) i sa OrPT proizvodima, Orpakovim terminalima za plaćanje (OrPT, Obezbeđeni OrPT, OrTR beskontaktni čitač i Multimedija).

SiteOmat kompletno rešenje za upravljanje i potpunu kontrolu benzinskih stanica sa naprednim modulima za poslovanje naftnih kompanija, prodavaca i vlasnika voznih parkova.

SiteOmat sadrži ugrađeni veb server za obezbeđene daljinske aktivnosti kao što su monitoring, upravljanje i održavanje, koristeći bilo koji lični računar sa Internet pretraživačem.

SiteOmat se sastoji od Orpakovog Kontrolera stanice (Forecourt Controller (FCC)) koji upravlja prodajom goriva i svih proizvoda koji se nalaze na ostrvima uključujući i Merač nivoa goriva u rezervoaru (Tank Level Gauge)TLG.

Prednosti SiteOmat-a:

 • Upravljanje prodajom i zalihama goriva i svih proizvoda koji se nalaze na stanici,
 • Upravljanje zalihama tečnih proizvoda (goriva) na osnovu ATG-a,
 • Izdavanje fiskalnih potvrda,
 • Prodaja ostalih proizvoda koji se nalaze na ostrvu koristeći kodove proizvoda ili čitač barkodova,
 • Kontrola i povezivanje sa svim uređajima na ostrvima, uključujući pumpe, terminale za plaćanje, Merač nivoa goriva u rezervoaru (TLG), Sistem za identifikaciju vozila (Vehicle Identification System (VIS)), štampač i beskontaktni čitač oznaka,
 • Komunikacija na ostrvima RS-485, TCP/IP Ethernet i zaštićena bežična veza,
 • Kontroleri zasnovani na PC tehnologiji ili ugrađeni,
 • Pruža razne mogućnosti plaćanja, uključujući beskontaktne oznake/kartice, magnetne kartice, čip kartice + PIN, pametne kartice, gotovina, kuponi i Jedinica za identifikaciju vozila (VIU (FuelOmat)),
 • SiteOmat podržava preko 50 različitih dispenzera u mnogim zemljama, uključujući i one mehaničke,
 • Omogućava napredne modele poslovanja kao što su: samousluživanje, plaćanje unapred, naknadno plaćanje, prodaja robe na ostrvima, oznake uslužitelja, upravljanje smenama, autorozaciju u dve faze,
 • Omogućava program lojalnosti,
 • Nekoliko bekap nivoa, da bi se postigla dostupnost sistema i podataka,
 • Povezanost sa bankama i drugim sistemima sravnjenja, sa onlajn i oflajn opcijama,
 • Ograničenja i limiti uređaja za plaćanje.

Primeri SiteOmat ekrana: