OrPT - Spoljašnji terminal za plaćanje

Opakov OrPT predstavlja najmoderniji, otporni,spoljašnji proizvod za plaćanje, napravljen za bezbedno i efektivno plaćanje, koji donosi jedinstvenu vrednost naftnim kompanijama i vlasnicima benzinskih stanica. Raspon proizvoda zadovoljava potrebe savremenih stanica, kao što su PCI i EMV sigurnosni standardi, multimedija, programi lojanosti i drugi napredni poslovni modeli.

Ovo podesiva linija proizvoda nudi širok raspon rešenja za plaćanje na ostrvima sa optimalnim odnosom cene i performanse, od kompaktnih, beskontaktnih čitača i čitavih terminala za plaćanje, do velikih, sa ekranom osetljivim na dodir, multimedijalnih kioska. Raznovrsnost i modularnost OrPT-ja zadovoljava potrebe globalnih maloprodajnih prodavaca goriva kao i vlasnicima voznih parkova koji imaju svoje stanice. Zbog fleksibilnog dizajna moguće je postaviti OrPT proizvode u dispenzer ili do njega ili potpuno samostalno na nosač. Više od 40.000 OrPT terminala je uspešno postavljeno širom sveta i ovlašćeni su za težinu, merenje i ostale fiskalne potrebe.

OrPT linija proizvoda omogućava naftnim kompanijama i vlasnicima stanica da prihvate kreativne poslovne modele za povećavanje prihoda, kao što su:

 • Prihvatanje plaćanja karticama uz pomoć uređaja koji podležu EMV L1, EMV L2 i PCI-PED standardima,
 • Samousluga uz pomoć magnetnih kartica, pametnih kartica sa PIN-om i beskontaktnih kartica,
 • Aplikacija za upravljanje uslužiteljima/prodavcima na ostrvima,
 • Obezbeđuje lojalnost i lokalne račune, koristeći razne metode, uključujući kartice, oznake i jedinice za identifikaciju vozila,
 • Promocija za prodaju u prodavnici , putem OrPT uređaja na ostrvu,
 • Direktna prodaja robe na ostrvu uz pomoć integrisanog barkod čitača,
 • Poboljšan, jednostavan korisnički interfejs sa velikim 8" ili 12" kolor LCD ekranom osetljivim na dodir u multimedijalnim uređajima,
 • I OrPT i štampač su ovlašćeni za izdavanje fiskalnih računa,
 • Zaštita od neovlašćene upotrebe,
 • Izborni čitač novčanica/valute (BNA (Bank Note Acceptor)),
 • Može da se uključi u Orpak Island Controller (OrIC), uređaj za upravljanje ostrvom – kompletno rešenje za automatizaciju stanice,
 • Sistem potpune automatizacije za lične stanice- stanice u vlasništvu preduzeća, koji dozvoljava voznim parkovima, korišćenje kartica, oznaka, ključeva ili identifikacija vozila za točenje goriva.

Obezbeđeni OrPT/Spoljašnji terminal za plaćanje

Obezbeđeni OrPT predstavlja novu generaciju terminala napravljenih tako da zadovoljavaju potrebe za plaćanjem na ostrvima i podležu poslednjim sigurnosnim standardima plaćanja: EMV (Europay, MasterCard and Visa) and PCI-PED. Ovaj raznovrsni terminal za plaćanje je idealan i pruža dodatne usluge pored svoje osnovne funkcije da prihvata sve načine plaćanja.

Obezbeđeni OrPT koristi Ingenico obezbeđeni operativni sistem i može da pokreće Ingenico aplikacije za plaćanje u mnogim državama.

Osobine OrPT-ja:

 • Obezbeđen, efikasan, jeftin i izdržljiv,
 • Kompletan terminal za plaćanje ( ne smo PIN Pad +čitač kartica),
 • Zadovoljava PCI-PED i EMV L1&L2 sigurnosne standarde,
 • Povećava prihod, efikasnost,
 • Prihvata razne metode plaćanja: kreditne, debitne, EMV ili kartice za gorivo, beskontaktne kartice ili oznake,
 • Mrežna, daljinska dijagnostika i održavanje,
 • Povezanost putem Ethernet-a, RS232 i RS485,
 • Modularnost sa izbornim komponentama:
  • Beskontaktni čitač,
  • Otporni spoljašnji čitač,
  • Barkod čitač za prodaju robe iz prodavnice i goriva.

Prilagodljivost implementacije:

 • Potpuno povezan sa Orpak automatizacijom stanice,
 • Povezan sa nekoliko kontrolera trećih lica/POS,
 • Dolazi kao ugradiva ili samostalna jedinica ,
 • Odgovara većini dispenzera,
 • Aplikacija za plaćanje može biti spoljašnja ili unutrašnja.

Multimedija

Multimedija rešenje se sastoji od obezbeđenog OrPT u kutiji ili na stubu sa velikim LCD ekranom osetljivim na dodir, ugrađenim PC i stereo zvučnicima. Ova konfiguracija je napravljena da pruži mnogo više nego samo sredstvo plaćanja, ono pruža interaktivnu alatku , za potrošače, sa dodatnim uslugama, reklamiranju, promocijama i drugim marketinškim inicijativama.

Osobine Multimedije:

 • Multimedijalne mogućnosti za stereo zvuk i grafiku visoke rezolucija,
 • Pričvršćen na dispenzer sa obe starne,
 • Dva obezbeđena OrPT-ja za plaćanje, svaki sa svake strane,
 • Spoljašnji štampač (jedna jedinica za oba mesta točenja),
 • Dva12" kolor LCD-a koji su vidljivi i na suncu,
 • Ekran osetljiv na dodir sa zaštitnim staklom,
 • Visoko kvalitetan, stereo zvuk na svakom mestu za točenje,
 • Brza Ethernet konekcija (Ethernet prekidač je uključen),
 • Ergonomski industrijski dizajn, produžene temperaturne izdržljivosti i zatvoreno, čvrsto kućište.
 • Orpakov čitač oznaka (Orpak's Tag Reader (OrTR)

  OrTR – Čitač nalepnica je mali, kompaktni, jeftin bezkontaktni čitač kartica. OrTR se uspešno koristi za očitavanje beskontaktnih kartica i oznaka, kako na maloprodajnim pumpama tako i na pumpama u vlasništvu preduzeća. OrTR je kompatiblian sa PayPass, Visa payWave, Mifare i drugim vrstama kartica. Dostupni su izborni magnetni čitač kartica i alfanumerička tastatura.

  Spoljašnji štampač

  Spoljašnji štampač se koristi sa većinom OrPT proizvoda i napravljen je da se slaže sa OrTP linijom proizvoda. Osobine Orpakovog spoljašnjeg štampača su:

  • Izdržljiva, zatvorena, metalna struktura,
  • Malog i pogodnog oblika, koji odgovara svim dispenzerima,
  • Audovizuelni indikatori izveštaja,
  • Potpuno, polovično ili bez opcije za sečenje papira,
  • Indikatori upozorenja malo papira, nema papira, otvorena vrata,
  • Način rada koji štedi papir (štampanje počinje tek kad se vrata otvore),
  • Opcije za više kopiranja,
  • Jednostavan protokol za brzu integraciju sa sistemima trećih lica,
  • Lako dostupna prednja vrata, što olakšava održavanje, servisiranje,
  • Električni sat za pristup prednjim vtatima za održavanje.

  Svi OrPT proizvodi koriste raznovrsne komunikacijske linkove: TCP/IP Ethernet ili RS-485 i takođe imaju sposobnost za daljinsko održavanje. Ovi kanali su povezani sa Orpak SiteOmat automatizacijom stanice i sa upravljačima stanice i prodajnim mestima trećeg lica putem protokola visokog nivoa. Orpak obezbeđuje i alatke za razvoj softvera (Software Development Kit (SDK)) koji omogućava integraciju OrPT-ja sa trećim licem, partnerom.