FuleOmat Gold - Sistem za identifikaciju vozila

Orpak je, sa FuelOmat® rešenjem vodeći na svetskom tržištu sistema za identifikaciju vozila (VIS ) na benzinskim stanicama. Tokom poslednjih 10 godina Orpak je prodao preko 3 miliona ovih jedinica za vozila i instalirano je na više od 14.000 stanica, u preko 30 zemalja širom sveta.

FuelOmat uređaj je zasnovan na automatizovanoj identifikaciji vozila od strane staničnog sistema, koji omogućava brzo dopunjavanje goriva, bez potrebe za plaćanjem gotovinom, karticama, ili bonovima. Sistem za identifikaciju vozila (VIS) doprinosi značajnim uštedama u troškovima goriva, kako vozilima voznog parka tako i potrošačima.

Sada, više nego ikada, FuelOmat® je idealan način točenja goriva, koji doprinosi kako naftnim kompanijama tako i voznim parkovima preduzeća:

 • Naftne kompanije i vlasnici benzinskih pumpi – povećavaju prodaju i ponudu pružajući inovativne onlajn usluge voznim parkovima, koje podstiču lojalnost,
 • Rukovodioci voznih parkova – prema svedočenjima klijenata, bi čvrstom kontrolom mogli da smanje troškove i za više od 10 %.

FuelOmat Gold, Orpakov bežični sistemi za identifikaciju vozila (Wireless Vehicle Identification Systems (wVIS)) je revolucionarni pristup Uređajima za identifikaciju vozila (Vehicle Identification Units (VIUs)), koji koristi bežičnu tehnologiju za povezivanje komponenti benzinskih stanica i time smanjuje infrastrukturna ulaganja.

Ovaj sistem omogućava da se gorivo toči samo onim vozilima/flotama koji imaju račun sa kog će se naplatiti. Svaki pokušaj uklanjanja pištolja i točenja goriva u drugo vozilo će momentalno obustaviti proces. Moguće je i zabeležiti broj pređenih kilometara i vreme rada motora za potrebe pravljenja izveštaja o potrošnji i održavanju, kao i sprečavanje neovlašćenog istakanja goriva iz rezervoara vozila.

Ovaj sistem takođe može da prati aktivnosti prodavca/uslužitelja: svaki uslužitelj koristi beskontaktnu identifikacionu oznaku za autorizaciju dispenzera za točenja goriva za vozila bez identifikacije . Na kraju smene, poslovođa stanice dobija izveštaj o radu smene, sa potvrdama o gotovinskom plaćanju i plaćanju putem transakcija koje se sakupljaju od svakog uslužitelja. Sistem takođe nudi i zradu izveštaja o indeksu produktivnosti svakog uslužitelja.

Prateći, sastavni deo FuelOmat-a je Centralni sistem upravljanja, koji izrađuje izveštaje koji se odnose na vozne parkove i gorivo, uključujući i izveštaje o izuzetnim situacijama. Rukovodioci voznih parkova mogu da spreče nepotrebne troškove tako što će daljinski pristupiti sistemu i postaviti granice i ograničenja za svako vozilo. One uključuju sledeće:

 • Ograničenje točenja goriva po danu/sedmici/mesecu,
 • Ograničenje točenja goriva na određenim stanicama u određenom regionu,
 • Dozvola za točenje goriva samo određenim danima u nedelji.
  • Ovu dodatna, korisnu usluga za vozne parkove danas nudi mnogo svetskih i regionalnih naftnih kompanija.

   FuelOmat funkcioniše tako što dozvoljava točenje goriva, tek nakon provere računa i obaveza plaćanja. Transakcija biva odobrena na osnovu jedinstvene identifikacije vozila, sa jednim od sledećih izbornih, dodatnih slojeva autorizacije/dozvole:

   • Vozač koristi uređaj za identifaciju vozila, oznaku ili karticu,
   • Uslužitelj koristi svoju identifikacionu oznaku za autorizaciju pumpe. Sistem zatim, na osnovu podataka sakupljenih od svih uslužitelja, izdaje izveštaje smene i izveštaje radnog dana, koji prikazuju količinu novca i sredstva plaćanja , a koji su sakupljeni od svih uslužitelja.

   Orpakovi klijenti beleže uštedu u troškovima goriva od 5-20%!
   FuelOmat doprinosi uspešnom poslovanju naftnih kompanija, operatera benzinskih stanica i vlasnika voznih parkova.

   FuelOmat-ov doprinos poslovanju naftnih kompanija:

   • Porast lojalnosti individualnih potrošača i voznih parkova,
   • Porast udela na tržištu,
   • Porast lojalnosti prodavaca,
   • Dugoročni ugovori za prodaju goriva voznim parkovima,
   • Obezbeđuje klijentima zaštićeno točenje goriva,
   • Inovativni moderni imidž,
   • Porast ponude stanica.

   FuelOmat-ov doprinos poslovanju operaterima benzinskih stanica:

   • Porast prodaje goriva,
   • Pruža konkurentnost za privlačenje klijenata,
   • Programi lokalne lojalnosti,
   • Brža i poboljšana usluga, samousluga,
   • Smanjuje potrebu za uslužiteljima,
   • Eliminiše potrebu za kreditnim karticama, vaučerima ili čekovima,
   • Kontrolu i upravljanje smenama i zalihama.

   FuelOmatov doprinos poslovanju voznih parkova:

   • Ušteda troškova goriva,
   • Točenje goriva samo u vozila sa dozvolom,
   • Sprečavanje prevara,
   • Efikasno raspolaganje vremenom i ljudstvom u okviru voznog parka, kao i precizne finansije,
   • Izveštaji o vozilima i potrošnji goriva,
   • Beleženje pređene kilometraže i rada motora za efikasno planiranje održavanja,
   • Beleženje pređene kilometraže i rada motora za efikasno planiranje održavanja,
   • Napredni izveštaji zasnovani na informacijama sakupljenim sa sabirnice vozila.

   FuleOmat proizvodi

   FuelOmat sistem za identifikaciju vozila je modularni deo Orpakovog rešenja za automatizaciju stanice. On je integrisan sa mnogim sistemima za automatizaciju kao što su POS/FCC (Kontroler stanice, Mesto prodaje) preko Orpakovog protokola.

   FuelOmat® je kao i svaki drugi Spoljašnji terminal za plaćanje (Outdoor Payment Terminal – (OPT)), jedino što umesto da čita kartice, on čita podatke sa beskontaktne jedinice, koja se nalazi na vozilu, i izborno, takođe može da čita informacije o pređenoj kilometraži i radu motora.

   Ovaj sistem čine:

   • Uređaji za identifikaciju vozila – Uređaj za identifikaciju vozila (Vehicle Identification Unit (VIU)), FuelOpass prsten i DataPass, koje su postavljene na vozilo,
   • Terminal – Primopredajnik identifikacije vozila (Vehicle Identification Transciever – (VIT)) za FuelOmat i Bežični pristup terminalu (Wireless Gateway Terminal (WGT)) za FuelOmat Gold. Ovi uređaji se podudaraju sa Spoljašnjim terminalom za plaćanje (Outdoor Payment Terminal (OPT)) i povezuju se sa automatizacijom stanice,
   • Antena pištolja i čitač – komplet opreme za pištolj za Fuelomat i Čitač pištolja (Nozzle Reader (NR)) za FuelOmat Gold. Ovi uređaji su povezani sa VIU-Uređajem za identifikaciju vozila od koje prima podatke i šalje do terminala,
   • Programator Uređaja za identifikaciju vozila (VIU Programmers) – pozicionirana i mobilna rešenja za postavljanje Uređaja za identifikaciju vozila.

   FuelOmat® Gold – Uređaji za identifikaciju vozila (Vehicle Identification Units)

   FuelOpass® je pasivna oznaka za identifikaciju vozila prilikom točenja goriva. FuelOpass® ima patentirani zaštitni mehanizam koji eliminiše rizik od krađe. Pojačana zaštita se postiže povezanošću FuelOpass®-a i DataPass®-a istog vozila.

   FuelOpass® prsten može da se instalira kao samostalna jedinica, bez DataPass-a, i tako se povećava lojalnost pojedinačnih potrošača, obezbeđujući im praktično i moderno točenje goriva.

   DataPass – povezuje podatke iz sabirnice vozila, pređenu kilometražu, vreme rada motora i dodatne informacije o vozilu i prenosi ih, preko stanične automatizacije, do servera Centralnog sistema upravljanja voznog parka (Fleet Head Office server (FHO)).

   µDataPass je napravljen za lakša i komercijalna vozila i povezan je na OBD ll priključak.
   DataPass je napravljen za teška vozila, kamione, autobuse i podržava većinu protokola magistrala, uobičajenih za ova vozila.

   FuelOmat® Gold – komponente stanice

   Čitač pištolja (Nozzle Reader (NR)) je nezavisna jedinica, koja se instalira na pištolju, i koja čita FuelOpass®/ VIU putem beskontaktne tehnologije. Čitač prenosi šifrirane FuelOpass® podatke do najbližeg Bežičnog pristupnika terminalu (Wireless Gateway Terminal (WGT), koristeći mali raspon, dijapazon bežične komunikacije. Orpak je uložio značajan napor da bi čitač pištolja odgovarao svim postojećim pištoljima za točenje goriva i kućištima različitih brendova širom sveta.

   Bežični pristupnik terminalu (Wireless Gateway Terminal (WGT)) funkcioniše kao "hot spot" bežične mreže na stanici. Bežični pristup prima podatke od Čitača pištolja i DataPass-a vozila, dešifruje informacije i prenosi ih, putem obezbeđene veze, do sistema automatizacije stanice.

   FuelOmat® Gold – komponente za odašiljanje podataka

   Prenosiv, zaštićen VIU uređaj za brzo slanje podataka o vozilima, do objekata klijenata.

   Bežični programator komunicira sa sistemom upravljanja putem mobilnog GPRS kanala i preuzima podatke o identifikaciji vozila koji su već dešifrovani sa centralnog SAM obezbeđenog server. Bežični programator može da programira bilo koji program za svaki tip Orpakovog Uređaja za identifikaciju vozila.

   Ovaj inovativni proces odašiljanja podataka omogućava instalaciju i programiranje jedinica za identifikaciju vozila u bilo kom instalacionom centru, čim se podaci o vozilu ubace u sistem upravljanja.

   Ovaj uređaj ima veliki LCD displej, internu bateriju i kompletnu alfanumeričku tastaturu. Sva programiranja i očitavanja podataka o vozilima se rade bežično, preko antene programatora.